menuordersearch
ett.org.ir

اندرومدا, اندرومدا ,

موجود
اندرومدا
 در اواسط جنگ ایران و عراق، دو خواهر دو‌قلو از جنوب به خانه‌ی مادربزرگشانواقع در شهر دیگری فرستاده می‌شوند; اما تنها یکی از دختران می‌تواند خودش را با شرایط تازه تطبیق دهد; بزرگ شود، درس بخواند و ازدواج کند; درست در آخرینروز‌‌‌‌‌های مانده به ازدواج دختر، نامزد او متوجه می‌شود که مینا، خواهر دوقلویی به نام دینا دارد که هرگز نامی از او نبرده; گویی دینا در سایه‌ی حضور مینا زنده است.بهداد که از مسلک عجیب دینا خوشش آمده، نامزدی‌اش را با مینا به تعویق می‌اندازد تا دینا و روابط میان دو خواهر را کشف کند.
...
اندرومدا
(1)
(0)
اندرومدا
رنگ و مدل کالا
اندرومدا
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
22,000 تومان
درباره کتاب

در اواسط جنگ ایران و عراق، دو خواهر دوقلو از جنوب به خانهی مادربزرگشانواقع در شهر دیگری فرستاده میشوند; اما تنها یکی از دختران میتواند خودش را با شرایط تازه تطبیق دهد; بزرگ شود، درس بخواند و ازدواج کند; درست در آخرینروز‌‌‌‌های مانده به ازدواج دختر، نامزد او متوجه میشود که مینا، خواهر دوقلویی به نام دینا دارد که هرگز نامی از او نبرده; گویی دینا در سایهی حضور مینا زنده است.بهداد که از مسلک عجیب دینا خوشش آمده، نامزدیاش را با مینا به تعویق میاندازد تا دینا و روابط میان دو خواهر را کشف کند. در این میان دلبستهی شخصیت دینامیشود که تفاوت فراوانی با مینا دارد. غافل از اینکه دینا و مینا یک نفر هستند;زیرا دینا در یک بازی کودکانه در جنگ باعث مرگ مینا شده است و سالها جای دو نفر زندگی میکند.

بستن
ورود به کاربریورود به کاربری
کد امنیتی :کد امنیتی
می خواهید ثبت نام کنید ؟
عضویت